FANDOM


Vasiliy Buturlin
Vasiliy Buturlin
Starting Information
Kingdom Muscovite Tsardom
Monarch Tsar Alexei Mikhailovich
Title Vassal
Gender Male

Warlord Vasiliy Buturlin is initially a vassal of the Muscovite Tsardom.

He is based on a historical figure of the same name. The historical Buturlin was a Russian envoy who met with Bohdan Khymelnitsky in Pereyaslav in 1654 as the Cossacks shifted their allegiance from the Polish-Lithuanian Commonwealth to the Russian Tsar.

Muscovite Tsardom
Monarch:Claimant:
Tsar Alexei Mikhailovich Stepan Razin
Vassals:

Afanasiy Ordin-NaschokinAlexei TrubetskoiAlexei VorotynskyAndrei KhovanskyBoris Pushkin
Boris Repnin-ObolevskyFyodor HvorostininFyodor VolkonskyIvan Sontsov-ZasekinNaum Vasiliev
Nikita OdoevskyPavel NeskachikhinSemyon ProzorovskySemyon RakhmaninSemyon Urusov
Vasiliy ButurlinVasiliy SheremetyevYakov CherkasskyYuri BoryatinskyYuri Buynosov-Rostovsky

Ladies:

None