FANDOM


Alexei Trubetskoi
Alexei Trubetskoi
Starting Information
Kingdom Muscovite Tsardom
Monarch Tsar Alexei Mikhailovich
Title Vassal
Gender Male

Prince Alexei Trubetskoi is initially a vassal of the Muscovite Tsardom.

He is based on a real life Russian prince, Aleksey Trubetskoy, who died in 1680. Trubetskoy fought alongside the Cossack Ivan Sirko, the historical inspiration for the With Fire & Sword character of the same name, against the Crimean Khanate in 1659.

Wikilogo Wikipedia has an article on this subject at:
Aleksey Trubetskoy
Muscovite Tsardom
Monarch:Claimant:
Tsar Alexei Mikhailovich Stepan Razin
Vassals:

Afanasiy Ordin-NaschokinAlexei TrubetskoiAlexei VorotynskyAndrei KhovanskyBoris Pushkin
Boris Repnin-ObolevskyFyodor HvorostininFyodor VolkonskyIvan Sontsov-ZasekinNaum Vasiliev
Nikita OdoevskyPavel NeskachikhinSemyon ProzorovskySemyon RakhmaninSemyon Urusov
Vasiliy ButurlinVasiliy SheremetyevYakov CherkasskyYuri BoryatinskyYuri Buynosov-Rostovsky

Ladies:

None